Aktuellt

Förr begränsades marknadsföringsmetoderna till tv-reklam, tidningsannonser, mun-till-mun-kampanjer och postkampanjer. Idag omfattar marknadsföring digital reklam, sociala medier, e-postmarknadsföring och riktade annonser. Den här artikeln handlar om hur man implementerar marknadsföringsmetoder för att nå en målgrupp.

Läs vidare för att lära dig hur du maximerar din marknadsföringsstrategi online. Inkommande marknadsföring syftar till att attrahera kunder utan att vara påträngande. Utåtriktad marknadsföring syftar till att driva budskap till en målgrupp.

Marknadsföring innebär att skapa medvetenhet om en produkt eller tjänst och sedan använda den informationen för att locka rätt typ av kund. Till exempel lanserade GoPro utan reklam och förlitade sig i stället på marknadsföring i sociala medier, vilket gjorde det möjligt för företaget att förstå sin målgrupp. I dag består GoPro:s Instagramkonto nästan helt och hållet av användargenererat innehåll. Marknadsföring handlar inte bara om marknadsföring, utan hjälper företag att förstå och anpassa sina planer till kundernas behov och intressen. Genom att anpassa din affärsstrategi till kundernas behov kan du öka dina intäkter och uppnå långsiktig tillväxt.

En framgångsrik marknadsföringsstrategi börjar med en produkt. En produkt är det som företaget tillhandahåller kunderna. Det kan vara en idé, en tjänst eller en fysisk produkt. Marknadsförare bedömer en produkts unika försäljningsargument, USP, för att avgöra om den uppfyller ett särskilt behov på marknaden eller hos kunden. Detta är din ”hemliga sås”.

5 tips för en framgångsrik marknadsföringsstrategi

Marknadsföringsstrategin för ditt företag är det som gör ditt varumärke synligt för din målmarknad. Detta inkluderar alla olika marknadsföringskanaler, inklusive traditionella tryckta och sändningsmedier, digitala och sociala medier samt mobila applikationer. En marknadsföringsstrategi hjälper ditt företag att öka vinsten samtidigt som det maximerar sina begränsade resurser. Här är några tips för att göra din marknadsföringsstrategi så framgångsrik som möjligt. Låt oss börja med den viktigaste: din målgrupp. Vad letar de efter? Hur kan de nås? Vad kan de göra för att göra köpprocessen bekvämare för dem?

Att tänka på de fyra P:na – produkt, plats, pris, marknadsföring och plats – kan hjälpa ditt företag att förbättra sin försäljning. Dessa faktorer kan justeras för att optimera ditt erbjudande med din målgrupp. Om du riktar dig till en ny målgrupp bör du testa din marknadsföringsstrategi på olika grupper. Genom att göra detta kan du mäta din framgång. Nyckeln till framgång i marknadsföringen är en ständig utvärdering av din marknadsföringsstrategi. Se till att se över den med några års mellanrum.

Det är viktigt att förstå det ekonomiska klimatet på din målmarknad. Konsumenternas köpkraft påverkas direkt av ekonomiska faktorer, så det är viktigt att ta hänsyn till det ekonomiska klimatet när du utvecklar en marknadsföringsstrategi. Ekonomiska faktorer omfattar även kulturella aspekter, såsom åldersfördelning, karriärattityder och hälsomedvetenhet. Genom att känna till den ekonomiska situationen på din målmarknad kan du rikta dig till rätt målgrupp och öka vinsten. Det räcker dock inte att beakta de ekonomiska faktorerna. Du bör också ta hänsyn till andra faktorer som påverkar beteendet hos din målmarknad.

Fördelar med marknadsföring på nätet

Som sociala medier är ett utmärkt sätt att nå nya kunder är e-postmarknadsföring ett ännu bättre alternativ. Till skillnad från annonskampanjer känns ett e-postmeddelande som skickas till en befintlig kund mer personligt för den personen. Det gör det möjligt för företaget att anpassa meddelanden till specifika kunder, vilket är en viktig fördel för att bygga upp kundrelationer. En e-handelsbutik kan använda e-postmarknadsföring för att följa upp kunderna efter att de har gjort ett köp. E-postmeddelanden kan anpassas med frågor som kunden kan ha om en viss produkt.

  • E-postmarknadsföring är ett utmärkt sätt att fånga upp leads, vilket är personer som prenumererar på dina e-postmeddelanden.
  • Du kan också spåra hur många av dessa leads som faktiskt blir till betalande kunder. Genom att analysera försäljningen som gjorts genom reklamee-post kan du avgöra hur väl din e-postmarknadsföringskampanj fungerar.
  • Förutom e-postmarknadsföring kan du prova pay-per-click (PPC)-annonsering för att nå nya målgrupper.
  • Med PPC-reklam kan du köpa annonser och betala för varje klick från en kund. De flesta sökmotorer har sina egna PPC-annonsnätverk.

En annan fördel med marknadsföring på nätet är strategins kostnadseffektivitet. Jämfört med traditionell marknadsföring kan du med digital marknadsföring nå din målgrupp med minimala kostnader. Dina annonser kan nå hundratals personer för en relativt liten investering. Dessutom kan du spåra din kampanjs framgång genom mätvärden, vilket kan vara svårare att mäta med offline-marknadsföring. Nedan följer några av fördelarna med marknadsföring på nätet:

Utrustning

LifeStraw är ett vattenfilter som är gjord för att användas av en person för att filtrera vatten och därmed göra det säkert att dricka. Uppfinningen är helt fantastisk eftersom den kan filtrera 1000 liter vatten, något som är tillräckligt mycket för en persons behov för ett år. LifeStraw eliminerar 99,9999% av bakterierna och 99,9% av parasiterna. En uppdatering av uppfinningen, LifeStraw Family filtrerar även bort 99,99% av virusen som finns i vatten. Life Straw Family kan filtrera högst 18 000 liter vatten. Detta garanterar säkert dricksvatten för en familj på 5 personer i upp till 3 år. LifeStraw är designad av det schweiziska företaget Vestergaard Frandsen. Poruktens idé kom fram som ett verktyg som hjälper personer som bor i utvecklingsländer att få rent vatten. Smutsigt vatten är en av de största orsakerna till sjukdomar och dödsfall i många länder. Dessutom används LifeStraw i humanitära kriser, när tillgången till rent vatten har försvunnit. Exempel på kriser och naturkatastrofer när LifeStraw har använts och räddat liv är under jordbävningen 2010 i Haiti, översvämningar i Pakistan 2010 och översvämningar i Thailand 2011. Röda korset i Kenya har tack vare LifeStraw kunnat ge 2750 skolbarn och 6750 hushåll rent vatten.

LifeStraw är ett enkelt plaströr som är 310 mm långt och 30 mm i diameter. Vattnet som sugs genom röret passerar genom fibrer som filtrerar partiklar i vatten större än 0,02 μm. Filtreringen är endast fysisk och icke-kemisk filtrering. Detta säkrar är vattnet är helt rent, både från bakterier, smuts, virus, parasiter och kemikalier. Hela filtreringsprocessen utförs med hjälp av sugande krafter. Tack vare detta går det att filtrera upp till 1000 liter vatten med den normala LifeStraw och 18000 liter med LifeStraw Family. Filtermodellen är ingentign nytt på marknaden av hjälpmedel för att rengöra vatten. Men det LifeStraw gör, som inget annat filter har lyckats med är att avlägsna Giardia Lamblia-parasiten. Sammanfattat eliminerar LifeStraw minst 99,9% av vattenparasiter, inklusive dem som andra filtrar inte lyckas få bort.

Världens respons på LifeStraw

LifeStraw har i allmänhet lovordats för sin effektiva och omedelbara metod för att filtrera vatten och även för konsumenternas acceptans av produkten. Även om LifeStraw är tillgängligt för detaljhandel i i-länder, delas majoriteten av LifeStraw ut som en del av folkhälsokampanjer eller som svar på komplexa nödsituationer hos icke-statliga organisationer och organisationer som delar ut dem gratis i utvecklingsländerna.