Utrustning

LifeStraw räddar liv

LifeStraw är ett vattenfilter som är gjord för att användas av en person för att filtrera vatten och därmed göra det säkert att dricka. Uppfinningen är helt fantastisk eftersom den kan filtrera 1000 liter vatten, något som är tillräckligt mycket för en persons behov för ett år. LifeStraw eliminerar 99,9999% av bakterierna och 99,9% av parasiterna. En uppdatering av uppfinningen, LifeStraw Family filtrerar även bort 99,99% av virusen som finns i vatten. Life Straw Family kan filtrera högst 18 000 liter vatten. Detta garanterar säkert dricksvatten för en familj på 5 personer i upp till 3 år. LifeStraw är designad av det schweiziska företaget Vestergaard Frandsen. Poruktens idé kom fram som ett verktyg som hjälper personer som bor i utvecklingsländer att få rent vatten. Smutsigt vatten är en av de största orsakerna till sjukdomar och dödsfall i många länder. Dessutom används LifeStraw i humanitära kriser, när tillgången till rent vatten har försvunnit. Exempel på kriser och naturkatastrofer när LifeStraw har använts och räddat liv är under jordbävningen 2010 i Haiti, översvämningar i Pakistan 2010 och översvämningar i Thailand 2011. Röda korset i Kenya har tack vare LifeStraw kunnat ge 2750 skolbarn och 6750 hushåll rent vatten.

LifeStraw är ett enkelt plaströr som är 310 mm långt och 30 mm i diameter. Vattnet som sugs genom röret passerar genom fibrer som filtrerar partiklar i vatten större än 0,02 μm. Filtreringen är endast fysisk och icke-kemisk filtrering. Detta säkrar är vattnet är helt rent, både från bakterier, smuts, virus, parasiter och kemikalier. Hela filtreringsprocessen utförs med hjälp av sugande krafter. Tack vare detta går det att filtrera upp till 1000 liter vatten med den normala LifeStraw och 18000 liter med LifeStraw Family. Filtermodellen är ingentign nytt på marknaden av hjälpmedel för att rengöra vatten. Men det LifeStraw gör, som inget annat filter har lyckats med är att avlägsna Giardia Lamblia-parasiten. Sammanfattat eliminerar LifeStraw minst 99,9% av vattenparasiter, inklusive dem som andra filtrar inte lyckas få bort.

Världens respons på LifeStraw

LifeStraw har i allmänhet lovordats för sin effektiva och omedelbara metod för att filtrera vatten och även för konsumenternas acceptans av produkten. Även om LifeStraw är tillgängligt för detaljhandel i i-länder, delas majoriteten av LifeStraw ut som en del av folkhälsokampanjer eller som svar på komplexa nödsituationer hos icke-statliga organisationer och organisationer som delar ut dem gratis i utvecklingsländerna.