Information

Hur mycket får en hyrläkare i lön egentligen?

Det är ingen hemlighet att de belopp som bemanningsläkare tjänar vanligtvis är betydligt högre än vad deras tillsvidareanställda kollegor får ut. Så vad får hyrläkare i lön egentligen nuförtiden, kanske du undrar? Fortsätt att läsa så avslöjar vi hur det ligger till!

Så mycket får en hyrläkare i lön mellan tummen och pekfingret

Det har blivit allt mer populärt på senare år för vårdgivare att bemanna upp sina arbetsplatser med hjälp av vårdbemanning. Genom att anlita bemanningsbolag kan de hyra in läkare som kommer in och bemannar upp deras arbetsplatser. Detta har blivit en flexibel och lukrativ karriär för många läkare runt om i Sverige. Till skillnad från sina tillsvidareanställda kollegor får de möjlighet att jobba på uppdragsbasis. De hoppar helt enkelt in och bemannar upp där det behövs och får bra betalt för att göra detta.

hur mycket tjänar en hyrläkare i lön mellan tummen och pekfingret? En AT-läkare ligger på omkring 36 700 kronor i månadslön inom den privata sektorn. En ST-läkare får ut i genomsnitt 53 100 kronor per månad medan specialistläkarna tjänar omkring 77 300 kronor per månad. Med detta sagt varierar lönen en hel del beroende på sektor, ålder och erfarenhet med mera. Men helt klart är att du får bra betalt för dina tjänster som läkare!

Fördelarna med att jobba som inhyrd läkare

Nu när du vet mellan tummen och pekfingret hur mycket en hyrläkare får i lön kanske du undrar vilka fördelarna med denna karriär är? Till fördelarna hör bland andra dessa:

  • Mer pengar i lönekuvertet. En av de främsta fördelarna med att arbeta som inhyrs läkare är just den höga lönen. Det är inte ovanligt att hyrläkarna tjänar uppemot 20-30 % mer än sina kollegor som är tillsvidareanställda.
  • En mer flexibel karriär. En annan fördel med denna karriär är att den är väldigt flexibel. Till skillnad från läkare som är fast anställda kan bemanningsläkare välja när och var de vill jobba.
  • Många jobbmöjligheter att välja bland. Ytterligare en fördel är det breda urvalet av jobbmöjligheter. Du kan till exempel välja att jobba på en mindre klinik ute på landsbygden eller på ett större sjukhus inne i staden.
Information

Idag är det vanligare att kvinnor är chefer inom näringslivet. Var tredje chef är idag kvinna inom näringslivet, en siffra som är dubbelt så hög som för ett tjugotal år sedan. Andelen kvinnor inom näringslivet har varit rätt så konstant de senaste 20 åren, men kvinnor på chefspositioner har alltså ökat. Det betyder att kvinnor faktiskt sitter på högre positioner i dagens näringsliv. Man kan tänka sig att detta är en effekt av att jämställdhet tar allt mer plats i den offentliga debatten och att människor generellt är mer medvetna om att kvinnor och män ska ha lika villkor i arbetslivet. Inom olika branscher kan siffrorna skilja en del, inom hotell och restaurang är det till exempel lika många män som kvinnor som är chefer.

Studier av näringsfrågor går att utföra här.

Information

När man jobbar med reklam och marknadsföring finns det vissa steg man kan gå igenom för att öka sin träffsäkerhet. Det första är att ringa in vilka som kan tänkas köpa ens produkter. Förvisso kan man hävda att alla kan tänkas vilja ha produkten man har till försäljning eller tjänsten man erbjuder. Dock är det sällan en bra strategi. Finns det en möjlighet att ringa in en specifik målgrupp har man större möjlighet att rikta kampanjen och tilltala de man anser vara mest rimliga köpare. En allt för bred reklam kan innebära att ingen blir träffad och att intresset på det hela taget faller.

När man vill nå ut till ett visst kundsegment är det därför viktigt att man hittar rätt beröringspunkter och att man kan spela på vad som är specifikt för tänkta kunder. Denna sida har ytterligare i frågan.