Information

Synas för rätt kunder

När man jobbar med reklam och marknadsföring finns det vissa steg man kan gå igenom för att öka sin träffsäkerhet. Det första är att ringa in vilka som kan tänkas köpa ens produkter. Förvisso kan man hävda att alla kan tänkas vilja ha produkten man har till försäljning eller tjänsten man erbjuder. Dock är det sällan en bra strategi. Finns det en möjlighet att ringa in en specifik målgrupp har man större möjlighet att rikta kampanjen och tilltala de man anser vara mest rimliga köpare. En allt för bred reklam kan innebära att ingen blir träffad och att intresset på det hela taget faller.

När man vill nå ut till ett visst kundsegment är det därför viktigt att man hittar rätt beröringspunkter och att man kan spela på vad som är specifikt för tänkta kunder. Denna sida har ytterligare i frågan.